חידושים טכנולוגיים

ערב באולינג 2/1/13

סדנת גיבוש 6/5/13

המלצה לפעילות גיבוש "השתלבות במעברים"

נחתם הסכם מאנטיס - דיימקס - גילסר!