AVR כלי הפיתוח החלונאי הטוב ביותר לסביבת iSeries/400

"גילסר טכנולוגיות" היא המפיצה הבלעדית של חברת ASNA העולמית,

 
מפתחת AVR - כלי פיתוח חלונאי לסביבת AS/400, המשלב את 

הטוב עם הטוב משני העולמות: IBM ו - Microsoft

 
  • כלי פיתוח חלונאי מלא לסביבת iSeries/400
  • תחת VisualStudio.net
  • קישוריות מהירה למסדי הנתונים ב - iSeries/400
  • אפשרות עבודה מול מסד נתונים עצמאי, 
    ברשת או ברמת ה - PC הבודד, כולל MSSQL
  • חיבוריות מלאה לסביבת חלונות Microsoft:
   Office
   XML
   PDF
   Images
   Mail
  • עקומת לימוד מהירה מאוד למתכני RPG או תכנתי VB
  • IIS - Web Enabled