מערכת שקילת רצפטורות

היא פתרון טכנולוגי שיבטיח יצירת תערובות חומרים
במינונים מדויקים,
על-פי מרשם נתון,
ותבטיח אחידות ועקיבות

פעולות המערכת:

  • קבלת פקודת עץ מוצר מה ERP
  • המרת כמויות מתכונים ברמת דיוק גבוהה
  • שקילת מרכיבים
  • הפקת ברקוד לכל מרכיב
  • מעקב אחר סדר הכנסת המרכיבים לתערובת
  • התרעה על חריגות בסדר ההכנסה/במשקל
  • דיווח חזרה לERP לצורך עדכוני מלאי וביצוע הזמנות